Vojtech Hampl

IT analýza, Business analýza

Příklad analýzy

Můžete se podívat jak procesně vedu analýzu fiktivní webové aplikace. Obrazovky, služby a další specifikace a práce na nich probíhá kontinuálně, proto kdyby Vám něco chybělo, vydržte. 

Požadavky

Sběr požadavků

Na příklad evidence a rozdělení požadavků se můžete podívat ZDE. Evidence je možná jak v klasickém Excel, tak i v rámci EA.

Balsamiq, wireframes

Wireframes a design

Příklad wireframe ZDE. Jejich tvorba je možná jak v nástroji Balsamiq, tak kterémkoli jiném, co je u Vás používané. Popis ZDE.

SOAP, REST, Databáze

Technický návrh

Na tvorbu DB modelu používám standardně CASE nástroj EA - ZDE. Na tvorbu služeb používám Swagger - TBD.

Word, JIRA, Confluence

Schválení a zadání 

K dokumentaci aplikace používám klasický Word - TBD, popřípadě Confluence. Pokud ale z povahy aplikace stačí, vedu dokumentaci v EA.

Katalog požadavků

Příklad, jak může katalog požadavků vypadat

Existují dodavatelé, pro které jsou katalogy požadavků zbytečné. Katalog požadavků je více častý u větších projektů a také u projektů například pro veřejnou správu nebo bankovní instituce. Také není zvykem dělat katalog požadavků u produktů vyvíjených inhouse.
Wireframes Balsamiq

Návrh Wireframes

K návrhu tzv. drátového modelu můžeme využít nespočet nástrojů. Mezi nejoblíbenější patří Figma, nebo produkty od Adobe. Já osobně používám nejradějí Balsamiq. Existuje Balsamiq Cloud, který umožňuje obrázky odkazovat pomocí URL a tak při každé změně ve wireframe už je nemusíte měnit v dokumentaci, ale zaktualizují se automaticky. Popis k obrazovkám je ZDE.
SOAP, REST, Databáze

Technický návrh

Technický návrh se může skládat z několika částí. V tomto případě je to v tuto chvíli návrh DB pomocí notace UML a konceptuálního datového modelu - poté dochází k vytvoření logického datového modelu a fyzického datového modelu (často už mimo analýzu). K návrhu služeb je využit swaggerHub (TBD) - návrh služeb může být doplněn modelem SoaML.